Новини

„TECHNOENERGOSTORY“ Ltd сключи договор за изключително  търговско представителство с Zhejiang Austa Green Energy Technology Co.,Ltd 

„TECHNOENERGOSTORY“ Ltd сключи договор за изключително  търговско представителство с Zhejiang Austa Green Energy Technology Co.,Ltd  TECHNOENERGOSTROY в продължение на няколко години прилага в своята дейност и работа висококачествените продукти на Zhejiang Austa Green Energy Technology Co.,Ltd В началото на 2023г. в гр. Дюселдорф, Германия се сключи договор за изключително  търговско представителство между двете дружества. За повече […]

„TECHNOENERGOSTORY“ Ltd сключи договор за изключително  търговско представителство с Zhejiang Austa Green Energy Technology Co.,Ltd  Read More »

Днес, 08.03.2023 г., беше открита строителна площадка  и определяне на строителна линия  и ниво на строежа…

Днес, 08.03.202 3г., беше открита строителна площадка  и определяне на строителна линия  и ниво на строежа на „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (ФЕЦ) С МОЩНОСТ 798,97 kWp  В ПП С ИДЕНТИФИКАТОР 07332.64.678 ПО КК НА ГР.БЪЛГАРОВО, УПИ-VI-678, БИВШ МАСИВ 78, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БЪЛГАРОВО, ОБЩИНА БУРГАС; ТРАФОПОСТ, ТИП БКТП 1×800 kVa-20/0,4 Kv  В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07332.64.678 КК

Днес, 08.03.2023 г., беше открита строителна площадка  и определяне на строителна линия  и ниво на строежа… Read More »

Scroll to Top