ФЕЦ Близнак, 30 kWp

Неземна фовотолтаична инсталация за продажба

  • Наземни модули: AU545-36V-MH - 55бр.
  • Инвeртори: Austa - 3P30K1G – 1бр.

Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа?

Изпратете ни запитване за повече информация.

Scroll to Top