ФЕЦ с. Оряховица, 240 kWp

Неземна фовотолтаична инсталация за продажба

  • Покривни модули: Jinko 72HL4-BDV560 - 428 бр.
  • Инвeртори: Growat - MAX100-125KTL3-XLV – 2 бр.; Growat - MAX40-125KTL3-XLV – 1 бр.

Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа?

Изпратете ни запитване за повече информация.

Scroll to Top