Завършени

ФЕЦ с. Оряховица, 240 kWp

ФЕЦ с. Оряховица, 240 kWp Неземна фовотолтаична инсталация за продажба Покривни модули: Jinko 72HL4-BDV560 – 428 бр. Инвeртори: Growat – MAX100-125KTL3-XLV – 2 бр.; Growat – MAX40-125KTL3-XLV – 1 бр. Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа? Изпратете ни запитване за повече информация. Изпрати запитване

ФЕЦ с. Оряховица, 240 kWp Read More »

ФЕЦ с. Изворище, 100 kWp

ФЕЦ с. Изворище, 100 kWp Неземна и покривна фотоволтаична инсталация за продажба Наземни модули: Austa AU550-36V-MH – 181бр. Инвeртори: Austa – 3P110K1G – 1бр. Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа? Изпратете ни запитване за повече информация. Изпрати запитване

ФЕЦ с. Изворище, 100 kWp Read More »

ФЕЦ Александорово, 600 kWp

ФЕЦ Александорово, 600 kWp Покривна фовотолтаична инсталация за продажба Наземни модули: Austa AU545-36V-MH – 1111 бр. Инвeртори: Austa – 3P100K1G – 6 бр. Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа? Изпратете ни запитване за повече информация. Изпрати запитване

ФЕЦ Александорово, 600 kWp Read More »

ФЕЦ хотел Белица, 237 kWp

ФЕЦ хотел Белица, 237 kWp Покривна фовотолтаична иснталация за продажба и собствени нужди Покривни модули: Austa AU450-36V-MH-528бр Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа? Изпратете ни запитване за повече информация. Изпрати запитване

ФЕЦ хотел Белица, 237 kWp Read More »

ФЕЦ с. Козичене, 327 kWp

ФЕЦ с. Козичене, 327 kWp Неземна фовотолтаична инсталация за продажба Наземни модули: Austa AU550-36V-MH – 600бр. Инвeртори: Austa – 3P100K1G – 3бр. Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа? Изпратете ни запитване за повече информация. Изпрати запитване

ФЕЦ с. Козичене, 327 kWp Read More »

ФЕЦ хотел Рай, 30 kWp

ФЕЦ хотел Рай, 30 kWp Покривна фотоволтаична инсталация за продажба и собствени нужди Покривни модули: Austa AU545-36V-MH – 55 бр. Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа? Изпратете ни запитване за повече информация. Изпрати запитване

ФЕЦ хотел Рай, 30 kWp Read More »

Scroll to Top