FAS II.

Design och projecfinansiering

Design och samordning av investeringsprojektet

Vi utvecklar ett investeringsprojekt i en ”arbetsfas” för solcellsanläggningen och ett andra för en extern kabelanslutning ifall anslutningspunkten ligger utanför gränserna för den fastighet som omfattas av investeringsavsikten. Vidare utarbetar vi det nödvändiga projektet när yttrandet föreställer byggandet av investerarens egna kompletta transformatorstation. Efter deras komplexa slutförande lämnar vi in relevanta projektdelar för godkännande av ansluten nätägare, regional miljöinspektion, brandsäkerhetstjänster och vid behov andra operatörer och leverantörer av kommunikationstjänster. Vi tillhandahåller fullständigt logistiskt stöd tills nödvändiga avtalsbrev mottagits.

Bankfinansiering

Vi tillhandahåller uppdaterad information om villkoren, krav på säkerheter och räntor för de ledande bankerna i Bulgarien. Det som avsevärt underlättar finansieringsprocessen är det konceptuella investeringsprojekt som vi förbereder, innehållande en detaljerad beräkning av producerad energi, inklusive en finansiell och ekonomisk analys av investeringen och dess lönsamhet. Informationen i rapporten i fråga täcker alla tekniska och finansiella krav från kreditavdelningarna som beaktar förfrågningarna. Dessutom ger vi ytterligare preferenser när vi genomför förhandlingar med Unicredit Bulbank, UBB, Raiffeisen Bank och BACB. Enligt affärsbankernas finansieringsregler blir utnyttjandet av lånet tillgängligt i närvaro av ett giltigt bygglov.

Bygglov

Vi för kontinuerliga samtal med kommunernas chefsarkitekter under förberedelserna av investeringsprojekten för att specificera alla protokoll och detaljer för att tillåta byggandet av solcellsanläggningen. Detta är nödvändigt på grund av den traditionellt olika administrativa praxisen vid tillämpningen av den rättsliga ramen på detta område, samt på grund av dynamiken i förändringar av den rättsliga ramen. Den preliminära samordningen av de enskilda projekten för solcellsanläggningen, transformatorstationer och externa anslutningar bidrar till en snabb handläggning av akterna och fastställande av innehåll och tidsfrister för utfärdande av bygglov. Bygglovet som utfärdats i tid garanterar ett snabbt och problemfritt utnyttjande av lånet, såväl som att villkoren i det preliminära avtalet med den anslutande nätägaren uppnås.

Intresserad av att bygga en solcellsanläggning?

Skicka oss en förfrågan nu!

Rulla till toppen