Рентабилност

Покриваме целия диапазон от дейности, необходими за трансформирането на Вашата идея във високотехнологична система за производство и съхранение на енергия от ВЕИ с максимална, договорно- гарантирана печалба. Това включва както чисто техническия аспект: проектиране, изграждане и поддръжка, така и комуникация и логистика със заинтересованите субекти: държавна администрация, търговски банки, ЕРП- собственик на мрежи „средно напрежение“ и ЕСО- собственик на мрежи „високо напрежение“ и т.н. Именно затова разглеждаме всеки проект като композиция от индивидуални високотехнологични решения и финансово- икономическата им обосновка.

Предоставяме всички опции, акумулиращи средства в проектния бюджет, под формата на безвъзмездна финансова помощ, по линия на Европейските структурни и кохезионни фондове. Безкомпромисни сме по отношение на качеството и времето. Работим само с най- добрите материали и оборудване, произведени от традиционно утвърдени партньорски компании от Европа, Турция и Китай със сертифициран върхов производствен стандарт. Благодарение на иновативния си подход, ние успяваме да фиксираме нивата на общите разходи, позволявайки на нашите клиенти да постигнат най-изгодната обща цена за фотоволтаична собственост, дори в условията на динамична инфлационна среда. Това, от друга страна, дава възможност за постигане на максимално кратък срок за възстановяване на инвестицията и висок процент на доходност при все по ниска борсова цена на енергията.

Устойчивост

Градим върху опита и експертизата! Ние разглеждаме всеки наш проект като част от транснационалната фотоволтаична генерация, която доставя енергия за единния европейски енергиен пазар. Ето защо залагаме на креативен инженеринг, развиваш всеки изпълняван от нас обект в проекця на целите на европейската енергийна политика и нейните глобални стандарти.

През 2024 г. предстои ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ да стане част част от Глобалния договор на ООН- доброволна лидерска платформа за разработване, прилагане и разкриване на отговорни бизнес практики. Стартиран през 2000 г., Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света, с повече от 15 000 компании и 3 800 небизнес подписали страни, базирани в над 160 държави и повече от 69 локални мрежи. Фокусът е върху енергията и околната среда. Нашата цел е да осигурим устойчиво производство на енергия за бъдещето. Ние разработваме специфични технически решения за производство на високоефективни соларни решения и често задаваме нови индустриални стандарти в процеса. По пътя към безотпадното производство, в хармония с околната среда и с оглед на социалните ценности, за нас е от изключително значение да използваме естествените суровини с грижа. Нашата визия е - чрез повторна употреба, споделяне, ремонтиране, обновяване и рециклиране - да приемем принципите на кръговата икономика, за да избегнем отпадъците, замърсяването и въглеродните емисии във възможно най-голяма степен.

Всеки ден ние от ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ правим своя бизнес модел по-устойчив в бъдещето, като не само ограничаваме отрицателното въздействие на компанията върху околната среда, но и постигме положителен икономически отпечатък.

Иновации

"Всичко градивно до вчера, днес е вече отживелица. "

Следвайки този вечен принцип в технологичните разработки, ежедневно оптимизираме и надгражадме собствените си съвършени технически решения и  задаваме нови индустриални стандарти. Иновативният ни подход прави фотоволтаичните ни електро централи максимално ефективни и все по-достъпни за индустрията и търговския сектор. Чрез безкомпромисно прецизиране на инженерната работата в проектна фаза и високотехнологичен софтуер, гарантираме върхов специфичен добив на енергия.

Стремим се към постигането на пълна автоматизация, чрез въвеждането на изкуствен интелект в управлението на технологичните процеси при генериране, съхранение експортиране на енергията към мрежа, в зависимост от атмосферните, финансови и други определящи предпоставки и борсовите им отражения. Горди сме да Ви предложим услугите на  пепфектно сработения си и постоянно развиващ се екип от най- добрите експерти и иноватори в съответната област.Това включва всички: от инженерно техническите екипи, през финансовите и борсови анализатори, консултантите по европейско финансиране, до монтажните бригади на терен.

 • Консултиране
 • Устройствени процедури
 • Становище за присъединяване
  Научете повече
 • Проектиране и съгласуване на инвестиционния проект
 • Банково кредитиране
 • Разрешение за строеж
  Научете повече
 • Доставка на оборудване
 • Изграждане
 • Въвеждане в експлоатация и поддръжка
  Научете повече
 • Консултиране
 • Устройствени процедури
 • Становище за присъединяване
  Научете повече
 • Проектиране и съгласуване на инвестиционния проект
 • Банково кредитиране
 • Разрешение за строеж
  Научете повече
 • Доставка на оборудване
 • Изграждане
 • Въвеждане в експлоатация и поддръжка
  Научете повече
 • Консултиране
 • Устройствени процедури
 • Становище за присъединяване
  Научете повече
 • Проектиране и съгласуване на инвестиционния проект
 • Банково кредитиране
 • Разрешение за строеж
  Научете повече
 • Доставка на оборудване
 • Изграждане
 • Въвеждане в експлоатация и поддръжка
  Научете повече

Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа?

Изпратете ни запитване за повече информация.

Scroll to Top