ФАЗА III.

Изпълнение и поддръжка

Доставка на оборудване

Стартираме изпълнението на този етап още към момента на получаване на съгласувателното становище и предварителен договор от присъединяващото ЕРП. От опита си дотук считаме наличието на въпросните документи за достатъчна гаранция по реализацията на инвестиционното намерение. Организираме авансови плащания към съответните партньорски дружества- доставчици на оборудване и материали, като по този начин обезпечаваме изключителна ниска себестойност на изпълнението, съответно цена за изпълнението на проекта. ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ  е изключителен представител на Германската компания Austa, чиито производствени мощности се намират в Китай. Гарантираме за изключителното качество на предоставяното оборудване, като в договорните ни отношения обективизираме въпросните гаранции в допълнителни гаранционни срокове.

Изграждане

Изградили сме и поддържаме солиден, обучен и сработен екип от монтажници на конструкция и друг такъв от инженери- монтажници на окабеляване. Успоредно с това непрекъснато обогатяваме и парка от механизация. ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ разполага с машини за вибрационно набиване, сондажна механизация за работа в скалисти терени, багери, самосвали и др. Преимущество е ранното включване на монтажниците, които стартират работа още във фазата на изработката на инвестиционния проект, давайки към проектантските екипи своя поглед на конкретния терен с анализ на рисковете и мерки за тяхното преодоляване.

Ние знаем, че в 21-ви век основната субстанция, с която търгуваме е времето. Ето защо сами си поставяме все по-кратки срокове за изграждане на ФЕЦ и това, че клиентите ни вярват, значи че ги постигаме.

Въвеждане в експлоатация и поддръжка

Приключването на СМР по изграждане на ФЕЦ е обичайно последвано от още няколко стъпки до момента, в който централата започне да отдава енергия в мрежата. Ние от ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ сме с вас до самия край на процеса, обслужвайки документалната част по издаване на удостоверение за въвеждане от страна на присъединяващото ЕРП. В случай че обекте/ите са класифицирани като строителство- трета категория, съгласно ЗУТ, ние организираме цялостната логистика по въвеждане в експлоатация на обекта от Държавната приемателна комисия. След това сме отново до вас при избора на търговец на енергия и договориране на условията. С вас сме и при последната стъпка- поставяне на централата под напрежение, както и дълго след това при гаранционната и извън гаранционна поддръжка.

Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа?

Изпратете ни запитване за повече информация.

Scroll to Top