Соларна енергия deluxe- надграждаме, усъвършенстваме, печелим

Спечелете с нас своята батерия за съхранение на енергия с финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост

Ние носим превъзходство

icon-adv-2

Извличаме оптимално количество енергия от единица площ

icon-adv-3

Съхраняваме я в оптимално оразмерени батерийни стопанства

icon-adv-1

Експортираме я в мрежа при оптимално висока цена

Нашите услуги

Докато другите просто изграждат фоговолтаични паркове, ние създаваме високотехнологичен инженерингов продукт за производство и съхранениена енергия от ВЕИ с договорно гарантирана печалба.

 • Предпроектно проучване
 • Устройствени процедури
 • Становище за присъединяване
  Научете повече
 • Проектиране и съгласуване на инвестиционния проект
 • Банково кредитиране
 • Разрешение за строеж
  Научете повече
 • Доставка на оборудване
 • Изграждане
 • Въвеждане в експлоатация и поддръжка
  Научете повече
 • Предпроектно проучване
 • Устройствени процедури
 • Становище за присъединяване
  Научете повече
 • Проектиране и съгласуване на инвестиционния проект
 • Банково кредитиране
 • Разрешение за строеж
  Научете повече
 • Доставка на оборудване
 • Изграждане
 • Въвеждане в експлоатация и поддръжка
  Научете повече
 • Предпроектно проучване
 • Устройствени процедури
 • Становище за присъединяване
  Научете повече
 • Проектиране и съгласуване на инвестиционния проект
 • Банково кредитиране
 • Разрешение за строеж
  Научете повече
 • Доставка на оборудване
 • Изграждане
 • Въвеждане в експлоатация и поддръжка
  Научете повече
Play Video
Play Video

Формираме бъдещето

Сред изобилието от компании,които изпълняват една или някои части от дългия и сложен процес по създаване и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електроцентрала, ние от TECHNOENERGOSTROY сме различни. Ние сме по-добри! Ние сме тези, които ще извървят целия път вместо Вас.

Ще го направим така, както никой друг не би могъл, защото подходът ни е различен и защото хората ни са по-знаещи и по-можещи. И защото тези хора и екипите, които те сформират са по-сработени от когато и да било, след повече от 10 години обиграване и усъвършенстване.

Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа?

Изпратете ни запитване за повече информация.

Партньори

Scroll to Top